Đường sắt Cát Linh - Hà Đông ở thời điểm này chỉ để che mưa, che nắng cho dân?

Thứ Hai, 24/06/2019 07:15:00 +07:00

Kéo dài gần 11 năm, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hơn 8 lần lỡ hẹn, lùi tiến độ; ở thời điểm hiện đại, dự án này chỉ có tác dụng che mưa che nắng cho dân.

VTC14