Đưa chiến tranh biên giới 1979 vào SGK một cách tương xứng

Thứ Bảy, 16/02/2019 10:14:00 +07:00

Chiến tranh biên giới 1979 sẽ được đề cập đến ít nhất hai lần ở cấp THCS và THPT trong chương trình GDPT mới như sự khẳng định vị trí của sự kiện này trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

VTC1