Đổi 'Hội phụ huynh' thành 'Hội cha mẹ học sinh' để tôn trọng phụ nữ?

Thứ Hai, 14/08/2017 07:25:00 +07:00

Theo phiên âm Hán – Việt, từ “phụ huynh” chỉ anh ruột và cha, do đó, nhiều trường học bắt đầu đổi “Hội phụ huynh” thành “Hội cha mẹ” với mong muốn xóa bỏ tư tưởng phong kiến “trọng nam khinh nữ”, phát huy sự trong sáng của tiếng Việt và tỏ lòng kính yêu với những bà mẹ.

VTC14