Điểm chuẩn vào lớp 10 biến động mạnh, có trường giảm gần 13 điểm ở TP.HCM

Thứ Năm, 06/07/2017 13:10:00 +07:00

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP. HCM năm nay biến động rất mạnh, có trường giảm "sốc" từ 27,5 xuống còn 15 điểm.

VTC14