Di tích Bia Chiến thắng trở thành nơi để xe chở lợn ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Thứ Tư, 24/07/2019 08:35:00 +07:00

Sau 20 năm được xây dựng, Bia Chiến thắng ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đang bị lãng quên, trở nên hoang tàn, thành nơi để xe chở lợn hơn là một 'địa chỉ đỏ'.

Minh Khang