Công nghệ làm sạch sông Tô Lịch tại Nhật Bản có thực sự từng tồn tại?

Thứ Sáu, 13/12/2019 11:18:00 +07:00

Trước băn khoăn của dư luận về công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch (Hà Nội) từng thực hiện tại Nhật Bản hay chưa, JEBO tung bằng chứng xác minh.

VTC14