Clip: Rình rập nghé, sư tử bị trâu mẹ đuổi chạy trối chết

Thứ Sáu, 01/05/2015 08:01:00 +07:00

Trâu mẹ lao tới cứu nghé con đang sắp thành mồi của sư tử khiến sư tử chạy trối chết.

(VTC News) - Trâu mẹ lao tới cứu nghé con đang sắp thành mồi của sư tử khiến sư tử chạy trối chết.

Nguồn: Latestsightings

Vũ Nguyên