Clip: Kinh hoàng cần cẩu đổ sập, cháy ngùn ngụt như tận thế

Thứ Tư, 24/02/2016 07:37:00 +07:00

Một cần cẩu ở thành phố Melbourne (Australia) bốc cháy rồi đổ sập từ độ cao tương đương tòa nhà 10 tầng, khói đen lan ra bao trùm cả một vùng rộng lớn.

(VTC News) - Một cần cẩu ở thành phố Melbourne (Australia) bốc cháy ngùn ngụt rồi đổ sập từ độ cao tương đương tòa nhà 10 tầng, khói đen lan ra bao trùm cả một vùng rộng lớn kinh hoàng như tận thế.