Hai áp thấp nhiệt đới cùng hoành hành trên biển Đông

Thứ Hai, 02/09/2019 13:58:00 +07:00

Một áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão và một áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa biển Đông.

VTC14