Clip: Cậy miễn nhiễm nọc độc, linh miêu ngoạm đầu kết liễu rắn chuông

Video 15:45 09/04/2018

Vốn miễn nhiễm với chất độc từ nọc của rắn chuông nên linh miêu hiển nhiên chiếm ưu thế trong cuộc chiến và dễ dàng kết liễu rắn chuông trong nháy mắt.

Phong Linh
Hiện bình luận
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin