Chuyện gì xảy ra nếu dùng bom nguyên tử ngăn chặn tâm bão?

Thứ Bảy, 07/09/2019 11:35:00 +07:00

Vào những năm 1950, đề xuất dùng bom ngăn chặn những cơn bão được đưa ra, một tàu ngầm lặn thấp hơn tâm bão, phóng bom nguyên tử và bão dần tan.

Video: Chuyện gì xảy ra nếu dùng bom nguyên tử ngăn chặn tâm bão?

Nguồn: Zing News