Chương trình hạt nhân quan trọng thế nào với Triều Tiên?

Thứ Tư, 27/02/2019 19:12:00 +07:00

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra với mục đích chính nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng việc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân liệu có dễ dàng?

VTC1