Choáng váng trước cuộc nói chuyện với người nghiện ma túy ở Điện Biên

Thứ Hai, 31/10/2016 12:01:00 +07:00

"Lên cơn mệt người thì không đi làm được", "ôi, không có thuốc thì lên cơn cả ngày, mệt", "200 nghìn được từ 7 giờ sáng đến 7 giờ đêm thôi, 50 nghìn một phát" - chia sẻ "hồn nhiên" của những người nghiện ma túy ở vùng nghèo tỉnh Điện Biên.

VTC1