30 điểm vẫn trượt đại học: Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải

Thứ Sáu, 04/08/2017 07:06:00 +07:00

Thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học đã tạo nên một nghịch lý chưa từng thấy, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng giải thích về vấn đề này.

VTC14