Truyền hình trực tiếp: Quốc hội khóa XIV họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất

(VTC News) - Đang truyền hình trực tiếp phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV.

 

Nguồn: VTV

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 trước khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hộ trình bày Báo cáo thẩm tra về báo cáo của Chính phủ.

Chiều nay, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết thúc chương trình làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113