Truyền hình trực tiếp: Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

(VTC News) - VTC News tiếp sóng trực tuyến Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016 từ 20h00' hôm nay.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế