Truyền hình trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9

(VTC News) - Đang tường thuật trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VTV
Tham dự Lễ diễu binh, diễu hành sẽ có hơn 30.000 người đại diện cho các lực lượng vũ trang nhân dân, các lực lượng quần chúng và các lực lượng trong xã hội. 

Vũ Nguyên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN