Truyền hình trực tiếp bế mạc Đại hội Đảng XII

VideoThứ Năm, 28/01/2016 08:26:00 +07:00

VTC News đang truyền hình trực tuyến bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

VTC News đang truyền hình trực tuyến bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Bình luận
vtc.vn