World Cup 2030 tổ chức ở đâu?

Liên minh 3 nước Nam Mỹ gồm Argentina, Uruguay và Paraguay đã thống nhất sẽ cùng chạy đua đăng cai World Cup 2030.