Video: Trải nghiệm tàu hỏa 5 sao với suất ăn hàng không

Tất cả các toa tàu được đóng bằng công nghệ và vật liệu cao cấp, đây là đoàn tàu đầu tiên, con đẻ của 4 ngành cơ khí đường sắt, hàng không, công nghiệp tàu thủy và ô tô.