Tại sao loài chim di cư luôn bay đúng đường?

Thứ Tư, 01/01/2020 19:57:10 +07:00

Mỗi năm, bất chấp khoảng cách hàng nghìn km, các loài chim di cư luôn bay đúng hướng và đến cùng một địa điểm; điều gì giúp chúng xác định phương hướng chính xác như vậy?

Nguồn: Zing News