Ảo giác do uống bia

Thứ Tư, 14/07/2010 02:18:00 +07:00

(VTC News) – Ảo giác của bia chăng?

(VTC News) – Ảo giác của bia chăng?

 


Hoàng Việt
(Ashley)