Clip: Chơi đánh đu đầu năm, nam thanh niên bị văng xuống vũng lầy

Trong lúc chơi đánh đu đầu năm, nam thanh niên tuột tay ngã văng xuống vũng lầy, cả người lấm lem bùn đất.