Bảo vệ xâm hại tình dục hàng loạt học sinh tiểu học rúng động Lào Cai

Thứ Bảy, 26/03/2016 08:38:00 +07:00

Hàng loạt học sinh nữ người dân tộc thiểu số tại trường Phổ thông dân tộc Tiểu học bán trú La Pan Tẩn (Lào Cai) đã bị một nhân viên bảo vệ xâm hại tình dục.

(VTC News) - Hàng loạt học sinh nữ người dân tộc thiểu số ở độ tuổi 10 - 11 tại trường Phổ thông dân tộc Tiểu học bán trú La Pan Tẩn, huyện Mường Khương (Lào Cai) đã bị một nhân viên bảo vệ xâm hại tình dục trong thời gian dài.