Truyền đạo sư Hội Thánh của Đức Chúa Trời lên tiếng

VideoThứ Năm, 03/05/2018 21:04:00 +07:00

"Hội thánh của Đức Chúa Trời không dạy người ta bỏ gia đình hay sinh viên bỏ học, Hội luôn dạy con người sống tốt cho gia đình, tốt cho xã hội", truyền đạo sư Nguyễn Văn Hòa khẳng định.

VTC9

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ
Bình luận
vtc.vn