• Zalo

Ngân hàng Nhà nước muốn siết quản lý thẻ ngân hàng

Kinh tế Thứ Ba, 26/11/2019 15:50:00 +07:00

Dự thảo Thông tư bổ sung và làm rõ các hành vi bị cấm trong việc sử dụng thẻ ngân hàng.

 Làm rõ các hành vi bị cấm, quy định về giới hạn dư nợ cấp tín dụng qua thẻ tín dụng, quy định cụ thể, rõ ràng hơn phạm vi sử dụng của thẻ tín dụng và thẻ trả trước vô danh là những nội dung mới tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến. 

thenganhang_ifsv

 

Đó là: thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT); sử dụng thẻ để thanh toán ra nước ngoài cho các giao dịch kinh doanh, mua bán ngoại tệ, chứng khoán trên sàn thương mại điện tử nước ngoài; sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về giới hạn dư nợ cấp tín dụng qua thẻ tín dụng cho một cá nhân, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Theo đó, trường hợp công ty tài chính phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân, tổng hạn mức tín dụng qua các thẻ tín dụng cho một cá nhân tại công ty tài chính đó không vượt quá tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó theo quy định của NHNN.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về hạn mức phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân của công ty tài chính, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Cụ thể, quy định về hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định tại điểm đ khoản này không áp dụng đối với việc phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân của công ty tài chính.

Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng chủ thẻ chính là tổ chức được sử dụng thẻ ghi nợ, phù hợp với đối tượng tổ chức được mở và sử dụng tài khoản thanh toán hiện hành.

Theo đó, đối với chủ thẻ chính là tổ chức, tổ chức đủ điều kiện mở tài khoản thanh toán được sử dụng thẻ ghi nợ. Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sử dụng thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Chủ thẻ là tổ chức được ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của tổ chức đó hoặc cho phép cá nhân sử dụng thẻ phụ theo quy định tại Thông tư này.

Thêm vào đó, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể, rõ ràng hơn phạm vi sử dụng của thẻ tín dụng và thẻ trả trước vô danh.

Theo đó, thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; nạp, rút tiền mặt theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với TCPHT; không được sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển khoản (hoặc ghi có) vào tài khoản thanh toán, thẻ trả trước (ngoại trừ trường hợp chuyển khoản (hoặc ghi có) vào tài khoản thanh toán, thẻ trả trước của ĐVCNT với mục đích thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ).

Thẻ trả trước vô danh chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán trên lãnh thổ Việt Nam; không được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động và không được rút tiền mặt.

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin