Trưởng Khoa Lý luận chính trị ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục bị tố hàng loạt sai phạm

Giáo dụcChủ Nhật, 26/08/2018 07:58:00 +07:00

Sau nghi vấn sao chép đề tài khoa học cách đây chưa lâu, Trưởng khoa Lý luận chính trị (LLCT) - ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục bị tố cáo hàng loạt sai phạm khác.

Sai phạm phát hành tiểu luận

Theo đơn tố cáo của một giảng viên khoa LLCT – ĐH Bách khoa Hà Nội, trong thời gian từ năm 2015-2017, Trưởng khoa LLCT Mai Thị Thanh có nhiều sai phạm trong việc chỉ đạo, tổ chức in và phát hành tiểu luận cho sinh viên trong trường, đồng thời có những sai phạm trong quản lý tài chính, sử dụng quỹ của khoa LLCT.

Cụ thể, theo nội dung đơn tố cáo, trong 2 năm học ( 2015-2016 và 2016-2017), bà Mai Thị Thanh đã chỉ đạo, tổ chức cho in và bán cuốn (mẫu, vở) tiểu luận đại trà cho sinh viên toàn trường đăng ký học 4 học phần của 3 môn học do khoa LLCT đảm nhiệm.

Bà Mai Thị Thanh có hành vi, mục đích trục lợi từ sinh viên là dấu hiệu vi phạm quy chế đào tạo đại học hệ chính quy, vi phạm quy chế quản lý tài chính trong trường đại học công lập, vi phạm đạo đức nhà giáo, luật thuế, luật viên chức, luật xuất bản...

dh-bach-khoa-ha-noi-2149

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Cuốn tiểu luận này có hình thức giống nhau ở cùng độ dày khoảng 12-14 trang giấy A4 (24-28 mặt giấy A4), 3 trang in hệ thống tên đề tài, hướng dẫn làm tiểu luận, còn lại hoàn toàn là giấy trắng để sinh viên viết tay (Chỉ khác nhau ở tên môn học, tên đề tài của từng môn học). 

Trưởng khoa Mai Thị Thanh còn bị tố cáo quản lý tài chính và sử dụng Quỹ của khoa Lý luận chính trị không công khai, minh bạch, rõ ràng, có dấu hiệu biển thủ công quỹ, vi phạm quy chế quản lý tài chính trong trường đại học công lập, vi phạm quy chế dân chủ cơ sởluật phòng, chống tham nhũng.

Kết luận của ĐH Bách khoa Hà Nội

Từ tố cáo trên, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp nhận và xác minh những nội dung trong đơn tố cáo, ngày 24/8, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo kết luận giải quyết vụ việc tố cáo tại khoa LLCT tới Ban Lãnh đạo và các cán bộ viên chức tại khoa LLCT.

Về nội dung chỉ đạo, tổ chức cho in và bán tiểu luận cho sinh viên của trường trong năm học 2015- 2016 và 2016-2017. Khoa LLCT ban hành quy định đánh giá điểm quá trình học phần do Khoa phụ trách bằng hình thức chấm điểm tiểu luận và quy định về hình thức cuốn tiểu luận là đúng chức năng nhiệm vụ.

Chủ trương in, tổ chức in và phát hành cuốn tiểu luận mẫu được bà Mai Thị Thanh đề xuất, trao đổi thống nhất với Ban chủ nhiệm khoa, đưa ra cuộc họp với các cán bộ chủ chốt của khoa.

"Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Khoa theo quy định của Thủ tướng, khoa LLCT không phải là đơn vị được phân cấp thực hiện dịch vụ in và phát hành tài liệu có thu tiền.

Lãnh đạo khoa LLCT tại thời điểm 2015-2017 có khuyết điểm không nắm vững quy định về chức năng nhiệm vụ của đơn vi, đã thông qua chủ trương không đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ trong việc in, bán cuốn tiểu luận cho sinh viên của trường năm học 2015-2016 và 2016-2017.

Bà Mai Thị Thanh chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra chủ trương, chỉ đạo tổ chức in và bán cuốn tiểu luận mẫu không đúng với chức năng, nhiệm vụ.

Kết luận, nội dung tố cáo bà Mai Thị Thanh có sai phạm trong việc chỉ đạo, tổ chức cho in và bán tiểu luận cho sinh viên trong trường năm học 2015-2016 và 2016-2017 là có căn cứ", kết luận nêu rõ.

ketluan

Kết luận của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. 

Về nội dung quản lý tài chính, sử dụng quỹ của khoa LLCT, đơn vị thực hiện phân công nhiệm vụ cho Ban chủ nhiệm, cán bộ văn phòng Khoa, phân công cán bộ đảm nhận nhiệm vụ thủ quỹ, có sổ thông tin thu, chi và lưu giữ tại văn phòng Khoa, các khoản kinh phí được Nhà trường cấp và nguồn thu từ bán cuốn tiểu luận mẫu.

Bà Mai Thị Thanh có đề xuất việc in và phát hành tài liệu với Ban chủ nhiệm khoa LLCT, sau đó bàn bạc, thống nhất với cán bộ chủ chốt của Khoa, kể cả về phương án phân bổ kinh phí thu được cho các đơn vị thuộc khoa LLCT.

"Tuy nhiên, việc khoa LLCT tự quản lý và chi kinh phí từ bán cuốn tiểu luận mẫu là không đúng với quy định của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Không có dấu hiệu sai phạm khác trong quản lý tài chính, sử dụng quỹ của khoa LLCT.

Bà Mai Thị Thanh chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo quản lý và sử dụng kinh phí thu được tại khoa LLCT, vi phạm quy chế chi tiêu nội bộ của Trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nội dung tố cáo bà Mai Thị Thanh có sai phạm trong quản lý tài chính và sử dụng quỹ của khoa LLCT đúng một phần. Nội dung tố cáo bà Mai Thị Thanh có sai phạm trong vi phạm quy chế dân chủ cơ sở đối với nội dung này là không có căn cứ", kết luận nêu rõ.

Căn cứ các nội dung đã xác minh và kết luận, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội yêu cầu cán bộ chủ chốt khoa LLCT thời gian từ 2015-2017 bao gồm bà Mai Thị Thanh phải kiểm điểm trách nhiệm.

Lãnh đạo nhà trường giao Hội đồng kỷ luật Trường xem xét kiểm điểm vi phạm và đề xuất hình thực kỷ luật theo quy định.

Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội yêu cầu thu hồi toàn bộ số kinh phí thu được từ việc bán cuốn tiểu luận mẫu, đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và của trường.

Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng yêu cầu bà Mai Thị Thanh cùng Ban chủ nhiệm khoa LLCT và các cá nhân có liên quan nghiêm túc phối hợp thực hiện việc thu hồi và hoàn thành trước ngày 31/10.

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !