Trường đại học đầu tiên nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 24/03/2016 07:26:00 +07:00

Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội là trường đầu tiên được nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

(VTC News) – Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội là trường đầu tiên được nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục  (KĐCLGD).

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, có giá trị trong 5 năm.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ (phải) trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Hiệu trưởng Đại học Giao thông Vận tải.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ (phải) trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Hiệu trưởng Đại học Giao thông Vận tải. 

Theo Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, kết quả KĐCLGD được coi là một trong các điều kiện để thực hiện phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN là cơ sở kiểm định được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động vào tháng 11 năm 2014. Việc thành lập Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phù hợp với Nghị quyết 29 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, trong đó coi việc thành lập các Trung tâm KĐCLGD là bước đột phá để “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng (ĐBCL), KĐCLGD Việt Nam nói riêng.

Việc Bộ GD&ĐT thành lập Trung tâm KĐCLGD đầu tiên và tin tưởng đặt tại ĐHQGHN cũng là thể hiện sự ghi nhận về những đóng góp của ĐHQGHN trong công tác ĐBCL và KĐCLGD. Sự ra đời và hoạt động của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN càng quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt hơn trong giai đoạn hiện nay, khi vấn đề chất lượng giáo dục đang được xã hội hết sức quan tâm.

Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải Trần Đắc Sử cho biết, triển khai các quy định của Bộ về kiểm định chất lượng giáo dục, từ 2014, Trường đã tập trung vào công tác kiểm định chất lượng giáo dục và coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà trường năm học 2015 - 2016.  

Ông nhấn mạnh thêm rằng, điều quan trọng nhất khi thực hiện đánh giá ngoài - một trong 3 bước của qui trình kiểm định chất lượng giáo dục là việc đơn vị đào tạo thu nhận được những khuyến nghị khách quan, chi tiết của đoàn đánh giá ngoài và Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN. Từ đó, trường sẽ tìm giải pháp khắc phục được điểm yếu để nâng cao chất lượng. Mục tiêu quan trọng nhất của kiểm định chất lượng giáo dục là căn cốt để dần xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn trường, từng bước đưa Trường hội nhập quốc tế.

Ông cũng cho rằng, văn hoá kiểm định đang dần hình thành, nhằm đánh giá và nhìn nhận đúng hơn về chất lượng giáo dục, đồng thời góp phần tích cực vào việc cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục trong cả nước.

Hiện tại, cả nước có 4 trung tâm kiểm định được Bộ giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động. Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN là Trung tâm đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép và đến nay đã có hơn 30 trường đại học đăng kí kiểm định chất lượng tại Trung tâm này.

Việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo Luật giáo dục đại học ban hành năm 2012 và kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Trước đó, ngày 09/01/2016, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQGHN phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Giao thông vận tải theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Trường ĐH Giao thông vận tải được thành lập gồm 07 thành viên là các chuyên gia đến từ ĐHQGHN và các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan giáo dục uy tín khác. Trước khi thực hiện khảo sát chính thức tại Trường, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã có quá trình nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và khảo sát sơ bộ tại Trường và tại Cơ sở II của Nhà trường từ tháng 11/2015.

Trong đợt khảo sát chính thức từ ngày 09-12/01/2016 tại Trường và từ ngày 16-17/01/2016 tại Cơ sở II của Nhà trường, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ nghiên cứu trực tiếp hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng, kiểm tra thực địa cơ sở vật chất, các hoạt động đào tạo và sự vận hành của các trang thiết bị của Trường ĐH Giao thông vận tải.


Phạm Thịnh
Bình luận
vtc.vn