Báo Điện tử VTC News

Đại học An ninh nhân dân lấy điểm chuẩn thấp nhất là 24,75 điểm

(VTC News) - Năm nay, trường Đại học An ninh nhân dân lấy điểm chuẩn vào trường thấp nhất là 24,75 điểm; cao nhất là 28,5 điểm.

Ngày 29/7, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) chính thức công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017

Theo đó, điểm chuẩn vào Đại học An ninh nhân dân thấp nhất là 24,75 điểm; cao nhất là 28,5 điểm.

Cụ thể: 

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 5 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 2 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 2 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 6 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75

D01 Nữ

27.25

>>> Đọc thêm: Điểm chuẩn Học viện Chính trị CAND năm 2017

Lưu Ly
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU