Trưởng công an xã dùng bằng giả để tiến thân

(VTC News) - Ông Phạm Phú Thành, xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An đã dùng bằng chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông giả để leo lên tới chức trưởng công an xã.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế