Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Đẩy lùi 'phóng viên IS', 'phóng viên đếm tầng'

Tin nhanh 24hThứ Năm, 31/12/2020 13:45:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá 5 năm qua, tình trạng “phóng viên IS”, phóng viên đếm tầng, tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”… từng bước được khắc phục, đẩy lùi.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác báo chí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhận định: “Tình trạng 'phóng viên IS', 'phóng viên đếm tầng', tình trạng 'sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ', 'đăng cùng đăng, gỡ cùng gỡ' từng bước được khắc phục, đẩy lùi. Qua đó, lấy lại niềm tin của dư luận đối với báo chí, trả lại danh dự, công bằng cho những người làm báo chân chính”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Đẩy lùi 'phóng viên IS', 'phóng viên đếm tầng' - 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác báo chí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đẩy lùi “phóng viên IS”, "phóng viên đếm tầng"

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhìn lại 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XII và qua 5 hội nghị toàn quốc tổng kết công tác báo chí, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định đã có bước chuyển căn bản vững chắc trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; có một tiến bộ rõ nét trong nhận thức, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả của báo chí.

Cụ thể, trong công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các vấn đề kinh tế, xã hội được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo được sức lan tỏa tích cực; khắc phục được khuynh hướng coi nhẹ biểu dương mà nặng về phê phán, thổi phồng, khoét sâu khuyết điểm; bảo đảm thông tin tích cực là dòng chủ lưu trên báo chí.

Biểu hiện xa rời tư tưởng chính trị chủ đạo, hạ thấp chức năng tuyên truyền, giáo dục, định hướng tích cực bước đầu được nhận diện và có giải pháp khắc phục; tính chiến đấu, tính chân thật, tính tư tưởng, tính nhân văn, tính giáo dục của báo chí được nâng lên.

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được chỉ đạo, đôn đốc triển khai quyết liệt, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, đạt kết quả bước đầu, nhất là đối với sai phạm liên quan đến việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không đúng những vấn đề có tính quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhận định, tình trạng “phóng viên IS”, "phóng viên đếm tầng", tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”, “đăng cùng đăng, gỡ cùng gỡ” từng bước được khắc phục, đẩy lùi. Qua đó, lấy lại niềm tin của dư luận đối với báo chí, trả lại danh dự, công bằng cho những người làm báo chân chính.

Thông tin tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí được triển khai chủ động, bài bản, có chất lượng và đi vào chiều sâu; trách nhiệm, nhiệt huyết, dũng khí hơn khi tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, tư nhân “núp bóng” lợi dụng liên kết để chi phối nội dung, hoạt động báo chí, tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử được nhận diện và bắt đầu có nhũng giải pháp khắc phục.

“Những kết quả trên là minh chứng cho một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, quyết tâm với tinh thần, trách nhiệm cao của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cấp hội nhà báo, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và người làm báo cả nước” – ông Võ Văn Thưởng khẳng định.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Đẩy lùi 'phóng viên IS', 'phóng viên đếm tầng' - 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và lãnh đạo các cơ quan báo chí dự hội nghị.

Lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi ngày càng tăng

Theo ông Võ Văn Thưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác báo chí năm 2020 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần được nghiêm túc khắc phục.

Trong đó, điều dễ nhận thấy đó là một số cơ quan báo chí chưa theo kịp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong tình hình hiện nay. Sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí trong một số trường hợp còn thiếu nhịp nhàng, chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định của Đảng, Nhà nước để điều chỉnh hoạt động báo chí cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn.

Các cấp hội nhà báo chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên, còn duy tình, vị nể, có biểu hiện trông chờ trong xử lý các sai phạm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong hoạt động báo chí chưa thường xuyên, liên tục, kết quả xử lý chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi sai phạm, việc giám sát thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra còn hạn chế.

Công tác hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cơ quan báo chí; việc quy hoạch chức danh lãnh đạo cơ quan báo chí có nơi chưa thực hiện đúng quy định.

Việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của một số cơ quan chủ quản báo chí còn chậm, nặng về sắp xếp mà chưa coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan báo chí vẫn tiếp diễn, mặc dù đã được lưu ý, nhắc nhở; tình trạng tư nhân lợi dụng liên kết để chi phối nội dung, hoạt động báo chí đã được nhận diện, chỉ ra nhưng khắc phục chưa hiệu quả.

Xuất hiện một số biểu hiện thông tin báo chí không phù hợp tư tưởng chỉ đạo, định hướng báo chí, xa rời nhiệm vụ chính trị, hạ thấp chức năng tuyên truyền, giáo dục.

Việc quản lý phóng viên, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên còn lỏng lẻo, thậm chí có cơ quan báo chí giao khoán nguồn thu, đặt nặng kinh tế báo chí dẫn đến việc cấp giấy giới thiệu không đúng quy định, không phù hợp tôn chỉ mục đích.

Tình trạng phóng viên, cộng tác viên bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý kỷ luật, thậm chí bị khởi tố, bắt tạm giam, truy tố, xét xử vì vi phạm pháp luật, lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để trục lợi ngày càng tăng.

Một bộ phận lãnh đạo, phóng viên cơ quan báo chí thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, mơ hồ, ngộ nhận trong nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của báo chí dẫn đến coi thường nguyên tắc, vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy trình tác nghiệp, bị chi phối, cám dỗ bởi vật chất mà bỏ qua sứ mệnh của người làm báo chân chính…

“Có thể nói, những hạn chế, yếu kém khuyết điểm trên đây, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí thấy, cơ quan chủ quản báo chí thấy, cơ quan báo chí và mỗi phóng viên đều thấy, dư luận bạn đọc bức xúc và phản ánh nhiều lần. Một số hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra từ lâu nhưng vì sao vẫn giải quyết, khắc phục chậm?

Những hạn chế, khuyết điểm trên có phải do trình độ, năng lực của cơ quan tham mưu chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản báo chí còn hạn chế; hay do phẩm chất và năng lực của lãnh đạo các cơ quan báo chí chưa tương xứng với trách nhiệm, chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; hay do một số lãnh đạo cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên bản lĩnh chính trị yếu, còn mơ hồ trong nhận thức về chính trị, tư tưởng, về vị trí, vai trò và sứ mệnh người làm báo cách mạng, thiếu tu tưỡng, rèn luyện, bị suy thoái, chạy theo lối sống thực dụng, vị kỷ?

Tôi đề nghị chúng ta với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, trách nhiệm với bạn đọc, trách nhiệm với sứ mệnh mà mình gánh vác nhìn nhận, đánh giá một cách sâu sắc hơn, kiểm điểm nghiêm túc hơn về trách nhiệm của mình” – ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Minh Khang
Bình luận
vtc.vn