Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hội đàm với Ban nghiên cứu phát triển kinh tế Lào

Thời sựThứ Tư, 22/04/2015 02:09:00 +07:00

Sáng 22/4, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Đảng Nhân dân

(VTC News) - Sáng 22/4, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tếĐảng Nhân dân cách mạng Lào do Ông Bua- xỏn Búp Phả- văn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban sang thăm và làm việc tại nước ta từ ngày 21-25/4.

Tại buổi hội đàm, hai đoàn đã trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, kinh tế khu vực và kinh tế của hai nước; những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng của hai nước. Hai bên cũng thảo luận về phương hướng hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong thời gian tới.
 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bua- xỏn Búp Phả- văn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Đảng Nhân dân cách mạng Lào có ý nghĩa quan trọng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Lào giai đoạn 2011- 2015, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã trao đổi về: Một số bài học kinh nghiệm về 30 năm đổi mới của Việt Nam; những nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế xã hội dự kiến trình Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian tới; Những điểm cần quan tâm trong chính sách cơ cấu lại nền kinh tế; Những tình hình nổi bật và bài học thực tế trong phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam hiện nay.
 
Hội đàm giữa Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bua- xỏn Búp Phả- văn bày tỏ vui mừng được sang thăm và trao đổi kinh nghiệm đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân của đất nước Việt Nam anh em chuẩn bị kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự kiện này có ý nghĩa  to lớn đối với nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc nhân dân Lào.

Ông Bua- xỏn Búp Phả- văn đã thông tin về tình hình nổi bật của Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào trong phát triển kinh tế- xã hội; giới thiệu những nội dung cơ của Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng nhân dân cách mạng Lào, mong muốn được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Đảng Nhân dân cách mạng Lào sẽ làm việc với Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào; làm việc với Thành ủy TP.HCM về tình hình kinh tế- xã hội, kinh nghiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế của TP.HCM.

Thanh Liêm
Bình luận
vtc.vn