Trung ương bỏ phiếu giới thiệu lãnh đạo cấp cao

Đến nay, sau khi bầu được Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), Ban Chấp hành trung ương có trách nhiệm tiếp tục chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII khai mạc sáng 4/7. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang điều hành phiên khai mạc.

Tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thay mặt Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua chương trình hội nghị; đọc tờ trình của Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng đọc tờ trình của Bộ Chính trị về xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII và tờ trình của Bộ Chính trị về xây dựng quy định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII điều lệ Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo quy định thi hành điều lệ Đảng.

Trung uong bo phieu gioi thieu lanh dao cap cao hinh anh 1

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại trụ sở Trung ương Đảng - Ảnh: TTXVN 

Giới thiệu nhân sự 
để Quốc hội bầu 
hoặc phê chuẩn

Về giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Tại Hội nghị trung ương 2 khóa XII (tháng 3/2016), Ban Chấp hành trung ương đã thống nhất cao là cần sớm kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Chấp hành trung ương đã xem xét, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước.

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII (tháng 3/2016), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn đối với 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước.

Đến nay, sau khi bầu được Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), Ban Chấp hành trung ương có trách nhiệm tiếp tục chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị trung ương 2 khóa XII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao (thấp nhất cũng trên 72%) thì Ban Chấp hành trung ương không bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 13 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV”.

Góp ý về quy định 
thi hành điều lệ Đảng

Về quy định thi hành điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết:

“Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức trung ương, Ủy ban Kiểm tra trung ương và các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị các tờ trình và dự thảo các quy định. Nội dung của tờ trình và các dự thảo quy định đã bám sát báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa XI, trên cơ sở các quy định 45, 46 ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành trung ương khóa XI để đề xuất những nội dung cần hướng dẫn, quy định cho phù hợp với thực tiễn thi hành điều lệ Đảng”.

Tổng bí thư đề nghị nghiên cứu kỹ và có ý kiến, góp ý trực tiếp vào dự thảo các quy định những nội dung mà qua thực tiễn thi hành còn có những vướng mắc, bất cập.

“Đó là quy định về đối tượng, nội dung kiểm tra; về thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ; việc quy định đảng bộ cơ sở, chi bộ sinh hoạt định kỳ; việc quy định về thời gian dự bị của đảng viên để tính tuổi Đảng; việc không phân cấp cụ thể trong xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc quy định đảng viên có quyền khiếu nại đến Ban Chấp hành trung ương; quy định về điều kiện chỉ định đảng viên ngoài đảng bộ tham gia cấp ủy; về quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận; về hình thức khen thưởng trong Đảng; về công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng, về nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp; về thi hành kỷ luật và biểu quyết kỷ luật, về khiếu nại kỷ luật Đảng...” - Tổng bí thư gợi ý.

Tăng cường trách nhiệm cá nhân

Về quy chế làm việc của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra trung ương, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cần có những quy định cụ thể, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm phát huy tốt hơn nữa dân chủ, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị; đổi mới, cải tiến chế độ, lề lối làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

“Đây là những cơ sở quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng, tăng cường sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội” - Tổng bí thư nhấn mạnh.

Nguồn: TTXVN
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN