Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bị tố thu chi không rõ ràng

(VTC News) - Thời gian qua,Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bị tố thu tiền tác quyền theo ý chí chủ quan, thiếu căn cứ và trả tiền cho tác giả cũng không rõ ràng.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO