• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Trung Quốc tiêu hủy hơn 600 tấn thịt thối đông lạnh 40 năm

Thịt thối bị tiêu hủy bằng phương pháp đốt

Thịt thối bị tiêu hủy bằng phương pháp đốt

Chân lợn đông đá 40 năm

Chân lợn đông đá 40 năm

Những tảng chân gà vẫn còn đông đá

Những tảng chân gà vẫn còn đông đá

Thịt lợn 40 năm đông lạnh bị đem đi tiêu hủy

Thịt lợn 40 năm đông lạnh bị đem đi tiêu hủy

Hơn 670 tấn thịt bị đem tiêu hủy

Hơn 670 tấn thịt bị đem tiêu hủy

Đốt và chôn lấp

Đốt và chôn lấp

Lực lượng chức năng Trung Quốc tiêu hủy thịt thối

Lực lượng chức năng Trung Quốc tiêu hủy thịt thối

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất