Trung Quốc lập 'ngân hàng điểm' cho học sinh vay khi bị điểm thấp

(VTC News) - Để giảm bớt áp lực học tập, một trường học Trung Quốc đã đề ra sáng kiến lập “ngân hàng điểm” cho học sinh vay khi bị điểm thấp.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113