'Trung Quốc kéo giàn khoan ra Biển Đông khiến tình hình thêm căng thẳng'

(VTC News) - Đại biểu Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Phú Yên lo lắng khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng chồng lấn thềm lục địa Việt Nam.

- Trong buổi thảo luận tại đoàn chiều 21/1, các đại biểu đoàn Phú Yên đặc biệt quan tâm tới những vấn đề nổi cộm nào?


Trước khi đến với Đại hội Đảng XII, đoàn Phú Yên cũng như những đoàn khác, quan tâm tới tất cả những vấn đề được nêu trong văn kiện trình Đại hội. Những văn kiện đều được mang ra thảo luận  tại Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên Biển Đông. 

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên Biển Đông. 


Ngày hôm qua, trong buổi thảo luận tại đoàn, các đại biểu đoàn Phú Yên đặc biệt quan tâm tới thứ nhất là vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; thứ hai là tình hình Biển Đông đang ngày càng phức tạp; thứ ba là công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Trong thời gian thảo luận, các đại biểu đã có nhiều đóng góp ý kiến cho những vấn đề trên.

- Biển Đông ngày càng "nóng" và có những diễn biến phức tạp, các đại biểu đã có ý kiến thế nào về vấn đề này?

Đại biểu lo lắng khi quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Trung Quốc tiếp tục có những động thái khiến tình hình thêm căng thẳng.

Mới đây, ngay trong thời gian chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng XII, Trung Quốc đã kéo giàn khoan Hải Dương 981 đưa vào vùng chồng lấn thềm lục địa Việt Nam.

- Các đại biểu có đề xuất giải pháp gì để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay?

Cấp tỉnh chúng tôi không đủ trình độ để đưa ra giải pháp, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu chiến lược ở tầm Trung ương nghiên cứu đề xuất. Các đại biểu chỉ tin tưởng những chính sách đối ngoại Trung ương sẽ giúp giữ vững chủ quyền, ổn định tình hình trên Biển Đông

- Trong công tác tổ chức cán bộ, các đại biểu có ý kiến gì thưa ông?

Ngày hôm qua, trong báo cáo trước Đại hội cũng đã nêu rõ, sau khi có nghị quyết của hội nghị Trung ương IV khóa XI, về việc đã xử lý những đảng viên thoái hóa, biến chất, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống...

Nhưng thực tế, ở chỗ này hay chỗ khác, tình trạng cán bộ đảng viên có tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống hoặc vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật vẫn còn.

Mong rằng sau đại hội, ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư sẽ có những quyết sách chỉ đạo để làm tình hình chuyển biến tốt hơn.

Xin cảm ơn ông!

Nam Minh - An Yên

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN