• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Trung Quốc đem 3 tỷ Tệ làm nhiên liệu đốt cho nhà máy nhiệt điện

Hàng tỷ nhân dân tệ bị nghiền nhỏ

Hàng tỷ nhân dân tệ bị nghiền nhỏ

Đây là những đồng tiền cũ không còn khả năng lưu hành

Đây là những đồng tiền cũ không còn khả năng lưu hành

Mỗi cuộc tiền vụn thế này có giá trị khoảng 30.000 tệ, được cắt từ đồng 100 tệ

Mỗi cuộc tiền vụn thế này có giá trị khoảng 30.000 tệ, được cắt từ đồng 100 tệ

Tiền được nghiền vụn

Tiền được nghiền vụn

Sau đó trộn đều với nhiên liệu khác

Sau đó trộn đều với nhiên liệu khác

Trước khi dẫn vào lò đốt của nhà máy nhiệt điện

Trước khi dẫn vào lò đốt của nhà máy nhiệt điện

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất