• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Trung Quốc: Bố bỏ rơi, mẹ đem con ra phố tặng người lạ

Người phụ nữ đem con ra phố để cho

Người phụ nữ đem con ra phố để cho

Giấy khai sinh chứng minh quan hệ gia đình của người phụ nữ và những đứa trẻ

Giấy khai sinh chứng minh quan hệ gia đình của người phụ nữ và những đứa trẻ

Nhiều người cảm động và giúp đỡ 4 mẹ con bằng tiền mặt

Nhiều người cảm động và giúp đỡ 4 mẹ con bằng tiền mặt

Cô nói đã 25 tuổi, bị chồng bỏ rơi và bây giờ không có nhà cửa để sống

Cô nói đã 25 tuổi, bị chồng bỏ rơi và bây giờ không có nhà cửa để sống

4 mẹ con thu hút được sự chú ý vì đa số ở Trung Quốc các gia đình chỉ có 1 con

4 mẹ con thu hút được sự chú ý vì đa số ở Trung Quốc các gia đình chỉ có 1 con

Cảnh sát thuyết phục 4 mẹ con đến một nơi ở tạm nhưng cô từ chối sau đó cùng các con bỏ đi nơi khác

Cảnh sát thuyết phục 4 mẹ con đến một nơi ở tạm nhưng cô từ chối sau đó cùng các con bỏ đi nơi khác

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất