Công nghệ nào giúp Trung Quốc bảo tồn sách cổ?

(VTC News) - Chính phủ Trung Quốc đang tập trung vào các hoạt động tăng cường toàn diện công tác bảo tồn sách cổ, để bảo tồn số sách này lâu dài nhất, họ đã sử dụng công nghệ vũ trụ.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO