• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Trung đoàn trấn giữ Điện Biên diệt 'bộ binh địch'

Bộ binh 'địch' từ dưới đường cơ động lên hòng tiêu diệt nhanh gọn một phần trong khu vực phòng thủ của ta.

Bộ binh 'địch' từ dưới đường cơ động lên hòng tiêu diệt nhanh gọn một phần trong khu vực phòng thủ của ta.

Tổ bắn máy bay bay thấp chiếm lĩnh vị trí có lợi sẵn sàng tiêu diệt máy bay, bảo vệ đội hình chiến đấu.

Tổ bắn máy bay bay thấp chiếm lĩnh vị trí có lợi sẵn sàng tiêu diệt máy bay, bảo vệ đội hình chiến đấu.

Chiến sĩ B41 chiếm vị trí có lợi ngay sau khi pháo địch bắn chuẩn bị kết thúc, sẵn sàng đón mục tiêu xe tăng, bộ binh cơ giới đột nhập vào trận địa

Chiến sĩ B41 chiếm vị trí có lợi ngay sau khi pháo địch bắn chuẩn bị kết thúc, sẵn sàng đón mục tiêu xe tăng, bộ binh cơ giới đột nhập vào trận địa

Sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt xe tăng địch từ hướng đường mòn tấn công lên.

Sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt xe tăng địch từ hướng đường mòn tấn công lên.

Một hướng bộ binh đã tiêu diệt được bộ phận địch khi chúng tiến sát trận địa, làm chủ tình hình, sẵn sàng đón đánh đòn tiếp theo của đối phương.

Một hướng bộ binh đã tiêu diệt được bộ phận địch khi chúng tiến sát trận địa, làm chủ tình hình, sẵn sàng đón đánh đòn tiếp theo của đối phương.

Sẵn sàng tấn công xe tăng địch

Sẵn sàng tấn công xe tăng địch

Chiến sỹ mới của Tiểu đoàn bộ binh 1 luyện tập

Chiến sỹ mới của Tiểu đoàn bộ binh 1 luyện tập

Sẵn sàng tấn công xe tăng địch

Sẵn sàng tấn công xe tăng địch

Chiến sỹ mới của Tiểu đoàn bộ binh 1 luyện tập

Chiến sỹ mới của Tiểu đoàn bộ binh 1 luyện tập

Huấn luyện chiến sỹ mới ở Tiểu đoàn Bộ binh I, Trung đoàn 741. (Nguồn QĐND)

Huấn luyện chiến sỹ mới ở Tiểu đoàn Bộ binh I, Trung đoàn 741. (Nguồn QĐND)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất