'Trung đoàn bất tử' từ Thế chiến II diễu hành khắp thế giới

(VTC News) - 'Trung đoàn bất tử' là mô hình xuất phát từ Nga và đang nhân rộng trên nhiều quốc gia để tri ân những cựu chiến binh chiến đấu chống Phát xít trong Thế chiến II.

'Trung đoàn bất tử' là tên gọi dành cho những cựu chiến binh và thân nhân của những người từng tham gia chống Phát xít trong Thế chiến II.
Các cựu chiến binh tham gia 'Trung đoàn Bất tử' ở Jerusalem, Israel vào ngày 8/5/2016

Các cựu chiến binh tham gia 'Trung đoàn Bất tử' ở Jerusalem, Israel vào ngày 8/5/2016

Những người than của cựu chiến binh Thế chiến II tại New York..
..và thủ đô Washington của Mỹ cũng tham gia vào lễ diều hành của 'Trung đoàn bất tử'

Những người than của cựu chiến binh Thế chiến II tại New York.. ..và thủ đô Washington của Mỹ cũng tham gia vào lễ diều hành của 'Trung đoàn bất tử'

Sự kiện này cũng được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Sự kiện này cũng được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Dòng người tham gia diễu hành 'Trung đoàn Bất tử' ở thành phố Montreal, Canada

Dòng người tham gia diễu hành 'Trung đoàn Bất tử' ở thành phố Montreal, Canada


Video: Buổi diễu hành của "Trung đoàn bất tử"  diễn ra khắp nới trên thế giới
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN