• TRANG CHỦ
  • Thế giới

'Trung đoàn bất tử' diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 chiến thắng phát xít

Tổng thống Putin mang ảnh của cha tham gia 'Trung đoàn bất tử'

Tổng thống Putin mang ảnh của cha tham gia 'Trung đoàn bất tử'

Đội hình của Trung đoàn bất tử diễu hành trên Quảng trường Đỏ

Đội hình của Trung đoàn bất tử diễu hành trên Quảng trường Đỏ

Di ảnh của những người thân đã tham gia Thế chiến II được đem đến cuộc diễu hành

Di ảnh của những người thân đã tham gia Thế chiến II được đem đến cuộc diễu hành

Những em bé cũng theo gia đình tham gia cuộc diễu hành

Những em bé cũng theo gia đình tham gia cuộc diễu hành

Các thế hệ nối tiếp nhau tạo thành Trung đoàn bất tử

Các thế hệ nối tiếp nhau tạo thành Trung đoàn bất tử

Trung đoàn bất tử trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít

Trung đoàn bất tử trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít

Công tố viên xinh đẹp của Crưm Natalya Poklonskaya cũng tham gia vào Trung đoàn bất tử

Công tố viên xinh đẹp của Crưm Natalya Poklonskaya cũng tham gia vào Trung đoàn bất tử

Cậu bé dẫn đầu đoàn diễu hành

Cậu bé dẫn đầu đoàn diễu hành

Các gia đình tham dự đông đủ

Các gia đình tham dự đông đủ

Trung đoàn bất tử hành quân trên đường phố Matxcơva

Trung đoàn bất tử hành quân trên đường phố Matxcơva

Bé gái tham gia đoàn diễu hành

Bé gái tham gia đoàn diễu hành

Một cựu chiến binh của cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Một cựu chiến binh của cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Trung đoàn bất tử diễu hành qua Quảng trường Đỏ

Trung đoàn bất tử diễu hành qua Quảng trường Đỏ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất