‘Trùm’ khoáng sản TKV báo lãi 2017 tăng gấp 3 lần lên 3.000 tỷ đồng, tổng nợ gần 100.000 tỷ đồng

Kinh tếThứ Hai, 18/06/2018 16:11:00 +07:00

TKV ghi nhận 3.050 tỷ đồng trong năm 2017, gần gấp 3 lần năm 2016; tổng nợ phải trả ở mức 99.364 tỷ đồng, gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Theo báo cáo, doanh thu thuần năm qua của TKV đạt 79.259 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2016. Trong đó, 61% là doanh thu từ mảng kinh doanh than, 15% là từ mảng kinh doanh khoáng sản, 14% là từ mảng sản xuất điện, còn lại là kinh doanh vật liệu nổ và các hoạt động kinh doanh khác.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm đáng kể từ 80,7% xuống 78,4% khiến lợi nhuận gộp của TKV tăng tới 25%, đạt 17.101 tỷ đồng.

vnf-tkv

Tổng nợ phải trả của TKV lên đến 99.364 tỷ đồng, gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu. 

Về chi phí, năm 2017, TKV ghi nhận 5.368 tỷ đồng chi phí tài chính (trong đó 91% là chi phí lãi vay), tăng 32% so với năm 2016; cùng với đó là 3.092 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 7,2% và 5.951 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 4%.

Kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 3.050 tỷ đồng, gần gấp 3 lần năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của TKV đạt 140.211 tỷ đồng, tương đương hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của TKV tập trung ở tài sản cố định với 84.925 tỷ đồng, hàng tồn kho với 17.792 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn với 11.645 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2017 của TKV ở mức 40.847 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả lên đến 99.364 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4%; trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 76.525 tỷ đồng, giảm 6,3%.

Video: Nhiều lãnh đạo thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam bị bắt

Bình luận
vtc.vn