Trực tiếp: Tìm thấy thi thể một nạn nhận vụ sập Cầu Thia, Yên Bái

(VTC News) - Tại khu vực cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái, người dân và cơ quan chức năng vẫn tích cực tìm kiếm các nạn nhân vụ sập cầu.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế