TRỰC TIẾP: Lựa chọn cán bộ xứng tầm, ngăn chặn 'đấu thầu ghế'

(VTC News) - Công tác lựa chọn, tuyển chọn cán bộ tham gia cấp ủy như thế nào để tránh được sai sót trong việc chọn nhân tài, tránh được tệ nạn chạy chức, chạy quyền?

Bí thư Xuân Anh: 'Đà Nẵng không có chuyện chạy chức, chạy quyền'

Bí thư Xuân Anh: 'Đà Nẵng không có chuyện chạy chức, chạy quyền'

'Ở TP Đà Nẵng không có chuyện chạy chức, chạy quyền, tuyệt đối không có chuyện đó', Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định.
 
Đại biểu Quốc hội: ‘Có chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển’

Đại biểu Quốc hội: ‘Có chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển’

Đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, chạy chức chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy luân chuyển chưa được đẩy lùi
VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO