Trực tiếp: Bế mạc Đại hội Đảng XII

(VTC News) - Trực tiếp bế mạc Đại hội Đảng XII, báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đúng 8h, Đại hội XII của Đảng bắt đầu phiên bế mạc, do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành.

Ông Thuận Hữu báo cáo kết qủa biểu quyết một số vấn đề trong văn kiện Đại hội Đảng XII.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra mắt Đại hội XII. (Ảnh: Quang Tùng)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra mắt Đại hội XII. (Ảnh: Quang Tùng)


Thống nhất chủ đề đại hội, các đại biểu cũng thông qua các mục tiêu tổng quát 5 năm tới. Đồng thời, đại hội đồng ý mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5-7%/ mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt 3.200-3.500 USD.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm. Đại hội cũng thống nhất không sửa đổi điều lệ Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước Đại hội Đảng XII sáng 28/1. (Ảnh: Quang Tùng) 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước Đại hội Đảng XII sáng 28/1. (Ảnh: Quang Tùng) 


Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo đại hội về kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa diễn ra ngày 27/1.


Đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt.

Đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII phát biểu ý kiến.

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Vào
ngày 27/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ chính trị, Tổng Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử chức vụ Tổng Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử chức vụ Tổng Bí thư


Trang thông tin về Đại hội Đảng XII của TTXVN ngày 27/1 đưa bức ảnh các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Trước đó, ngày 26/1, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Danh sách Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

I. Ủy viên Trung ương chính thức

1 NGUYỄN HOÀNG ANH - Bí thư tỉnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

1 NGUYỄN HOÀNG ANH - Bí thư tỉnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

 II. Ủy viên Trung ương dự khuyết

1 NGUYỄN HỮU ĐÔNG

1 NGUYỄN HỮU ĐÔNG


Nam Minh - An Yên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN