Trực tiếp: Bão số 16 cấp thảm họa đổ bộ miền Nam

(VTC News) - Bão số 16 (tên quốc tế là bão Tembin) được nhận định là cơn bão rất phức tạp, nếu giữ cấp 10-11 hoặc đạt cấp 12 khi đổ bộ thì sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Nam Bộ ở cấp thảm họa.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO