Trộm xe máy còn 'lịch sự' đóng cổng giúp chủ nhà

(VTC News) - Sau khi dắt trộm chiếc xe máy trong sân, tên trộm còn cẩn thận đóng cổng giúp chủ nhà.

Nguồn: Facebook XEM

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế