Trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chính trịThứ Ba, 30/03/2021 12:12:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 30/3, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; tại kỳ họp thứ 9, được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Tờ trình nêu rõ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo nội dung Tờ trình, việc kiện toàn các chức danh này là do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ.

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội thảo luận ở đoàn về nội dung này về miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia - 1

Trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo chương trình, chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và tiến hành thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Xuân Trường
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp